Turistické trasy

Čingov -> Dedinky

Náročnosť:

Stredne náročná poldenná túra vedúca naprieč Slovenským rajom, ktorá spája dôležité strediská – Čingov na severe a Dedinky na juhu. Náročnejšie úseky sú v doline Tomášovská Belá, zabezpečené je stúpanie k rázcestiu Predný Hýľ. Túto túru je možné absolvovať aj v opačnom smere - z Dediniek.

Trasa:
Čingov(495m) – znacka_modrajpg Biely Potok, ústie (510m) [0:35]– znacka_zelenajpg Kyseľ, ústie [0:45]– Sokolia dolina, ústie (569m)[0:30] – Klauzy (650m) [0:45]– Predný Hýľ (1061m) [1:15] – Geravy (1029m) [0:45]– Dedinky (784m) [0:40].

Celkový čas [5:15]. Dĺžka 16,4 km

 

Popis:
Z Čingova sa vydáme po modrej západným smerom prielomom Hornádu, cez lávku na ľavý breh Hornádu popod útvary Ihla a Kazateľnica, ďalším mostíkom sa vrátime na pravý breh a pokračujeme ponad Hornád cez mostík nad ústím Lesnice až po ústie Bieleho potoka. Odtiaľ ideme po zelenej popri potoku miestami cez lávky a drevené rebríky dolinou Tomášovská Belá, dostávame sa k ústiu tiesňavy Kyseľ. Ďalšie striedavé stúpanie nás dovedie k ústiu Sokolej doliny a popri Bielom potoku pokračujeme smerom na juh až k vodnej nádrži Klauzy. Ďalej ideme širšou cestou dolinou Berezinec k ohybu cesty, kde nás čaká náročné stúpanie svahmi Červenej skaly a Holého kameňa až k rázcestiu Predný Hýľ. Ocitáme sa na širokej lesnej ceste a zelená značka nás dovedie nenáročným, miestami zalesneným terénom k hornej stanici lanovky na Geravách. Tu sa môžme potešiť krásnym výhľadom na cieľ našej cesty - Dedinky a Palcmanskú Mašu a zostupujeme cestou popod lanovkou.

Na túre uvidíte:

  • Časť prielomu Hornádu a skalné útvary Ihla a Kazaleľnica
  • Dolinu Tomášovská Belá
  • Vodnú nádrž Klauzy
  • Planinu Geravy

Oficiálna stránka: www.chatapriprameni.sk

chata pri prameni chatapriprameni cingov čingov slovenský slovensky raj slovak paradise ubytovanie pramen prameň tomášovský tomasovsky výhľad vyhlad suchá sucha belá bela dovolenka oddych príroda relax súkromie rodina rodinou www.chatapriprameni.sk