Turistické trasy

Čingov -> Tomášovský výhľad -> Letanovský mlyn -> Čingov

Náročnosť:

Stredne náročná, prevýšenie: 136m, krátka

Trasa:

Čingov (495m) - znacka_zltajpg Tomášovský výhľad [1:00] - znacka_zltajpgTrstený potok -znacka_zltajpgznacka_cervenajpg Letanovský mlyn [0:45] - znacka_modrajpg rázc. Pod Tomašovským výhľadom [0:40] - rázcestie Biely potok [0:05] - Lesnica [0:25] -  Čingov (495m) [0:10]. 

Celkový čas [3:05]. Dĺžka 10,04 km

 

Popis:

Od orientačného stĺpu na Čingove vyjdeme vpravo hore na skalný výbežok, odkiaľ vľavo hrebeňom vystúpime na malú lúku. Z nej po ľavej strane pokračujeme úbočím Ludmanky, okolo skalných útvarov Ihla a Kazateľnica. Miernym stúpaním smerujeme na skalnú terasu Tomášovského výhľadu. Prejdeme okrajom galérie západným smerom až na rázcestie vpravo na okraji lesa. Ľavým krajom lúky sa potom dostaneme až k vysokému lesu. Odtiaľ sa presúvame, traverzujúc pod vrcholom Majerskej, až na vyhliadku. Z nej nás chodník plný serpentín dovedie dolu, do údolia Trsteného potoka pri Letanovskom mlyne. Žltá značka sa pri orientačnom stĺpe mení na modrú a vedie nás k premosteniu Hornádu. Za mostom pokračujeme širokou lesnou cestou až k stúpačkám. Po ich absolvovaní prechádzame lesným chodníkom s výhľadmi na rieku. Nasledujú ďalšie stúpačky pri jaskyni a opäť chodník, tentoraz vedúci riedkym lesom. Posledné stúpačky na tomto úseku sú exponovane umiestnené nad tíšinou. Po ich zdolaní sa lesom dostaneme až k Hornádu. Mostíkom nad úžinou prechádzame na druhý breh. Kopaný chodník, ktorý nasleduje, nás po smere prúdu rieky dovedie až na rázcestie pod Tomášovským výhľadom. Tu sa končí chodník Horskej služby Prielom Hornádu. Prejdeme mostíkom na druhý breh rieky a pokračujeme po zelenej značke traverzujúc ponad skalný ostroh až k premosteniu pri ústí Bieleho potoka. Odtiaľ sledujeme opäť modrú značku a na ľavom brehu znovu prechádzame popri skalných útvaroch Ihla a Kazateľnica. Odtiaľ nás široká cesta ponad Hornád dovedie až k mostíku nad sútokom riek Lesnica a Hornád. Prejdeme na druhý breh k poslednej lávke cez rieku. Za ňou vchádzame do chatovej oblasti. Východným smerom sa pomedzi chaty dostávame k východiskovému bodu na Čingove.

Na túre uvidíte:

  • Ludmanka (666m)- široký chrbát na severnom okraji územia Slovenského raja
  • Ihla a Kazateľnica - skalné útvary na južnom svahu Ludmanky nad údolím rieky Hornád, ktoré sú používané ako cvičné horolezecké skaly
  • Tomášovský výhľad- skalná galéria v južnom svahu Ludmanky s výhľadom na Prielom Hornádu, dolinu Bieleho potoka i na Vysoké Tatry
  • Michalova diera- jaskyňa nachádzajúca sa pod skalnou terasou Tomášovského výhľadu v bezprostrednej blízkosti tur. chodníka

Oficiálna stránka: www.chatapriprameni.sk

chata pri prameni chatapriprameni cingov čingov slovenský slovensky raj slovak paradise ubytovanie pramen prameň tomášovský tomasovsky výhľad vyhlad suchá sucha belá bela dovolenka oddych príroda relax súkromie rodina rodinou www.chatapriprameni.sk