Turistické trasy

Čingov -> Tomášovský výhľad -> Prielom Hornádu -> Čingov

Náročnosť:

stredne náročná, prevýšenie 159m, celodenná

Trasa:
Čingov (495m) - znacka_zltajpg Tomášovský výhľad (645m) [1:00] - Trstený potok [0:50] - Hrdlo Hornádu (535m) [1:15] - znacka_modrajpg Kláštorná roklina (548m) [1:00] - Letanovský mlyn [0:45] - Pod Tomášovským výhľadom [0:50] - znacka_zelenajpg Biely potok, rázcestie (510m) [0:05] - znacka_modrajpg Lesnica, ústie [0:20] - Čingov [0:10].
Celkový čas: [6:10]. Dĺžka 17,46 km
 

Popis:

Od orientačného stĺpu na Čingove vyjdeme vpravo hore na skalný výbežok, odkiaľ vľavo hrebeňom vystúpime na malú lúku. Z nej po ľavej strane pokračujeme úbočím Ludmanky, okolo skalných útvarov Ihla a Kazateľnica. Miernym stúpaním smerujeme na skalnú terasu Tomášovského výhľadu. Prejdeme okrajom galérie západným smerom až na rázcestie vpravo na okraji lesa. Ľavým krajom lúky sa potom dostaneme až k vysokému lesu. Odtiaľ sa presúvame, traverzujúc pod vrcholom Majerskej, až na vyhliadku. Z nej nás chodník plný serpentín dovedie dolu, do údolia Trsteného potoka pri Letanovskom mlyne. Od orientačného stĺpu sa farba značky nemení. Pokračujeme serpentínami vedúcimi cez les až k zlomu hrebeňa. Prechádzame ním popri skalných útvaroch Tunel a Lievik. Postupne sa dostávame na okraj skalnatého hrebeňa Ihríka s výhľadmi do Prielomu Hornádu. Ďalej kráčame lesným chodníkom až na miesto, kde elektrické vedenie premosťuje údolie Hornádu. Odtiaľ širokou cestou v riedkom poraste vystupujeme zo sedla k vrcholu Zelenej hory. Okrajom lúky s lyžiarskym vlekom sa dostávame k orientačnému stĺpu pri Hrdle Hornádu. Teraz smer cesty ukazuje modrá značka. Vpravo za mostíkom prejdeme k prvým stúpačkám v skalnej stene. Tu sa začína „chodník Horskej služby Prielomom Hornádu“. Odtiaľ lúkou a lesom k zrubovej chate, za ktorou prejdeme cez skalné rebro pomocou stúpačiek a reťazí (stúpačky pod Zelenou horou). Ďalším úsekom chodníka lesom k stúpačkám pri Mníchovej jaskyni. Po chvíľke sa dostaneme reťazovým mostom na druhý breh Hornádu. Za ním je odpočinkové miesto – „zbojnícky kútik“. Strmým výstupom prekonávame miesto skalného odtrhu (Tu bol úsek stúpačiek nad Večným dažďom.), zo skalného rebra opäť dole k rieke. Ďalším úsekom stúpačiek pokračujeme až k lanovej lávke nad Hornádom pri ústí Kláštorskej rokliny. Lávkou prejdeme na druhý breh Hornádu a striedavým zvlneným terénom k stúpačkám „pri záreze“ a k stúpačkám „nad Zelenou“. Reťazovou lávkou opäť prechádzame na druhý breh Hornádu a po chvíli zídeme k ústiu Zelenej doliny. Odtiaľto kráčame chodníkom v riedkom lese, mierne namáhavo, k lávke „nad stržou“. Z nej strmo dolu k ďalšej reťazovej lávke „nad Letanovským mlynom“. Cez ňu zase na druhú stranu rieky a lúkou sa pomedzi súkromnými chatami dostávame k orientačnému stĺpu pri Letanovskom mlyne. Modrá značka nám ďalej ukazuje smer k premosteniu Hornádu, za ktorým sa nachádza široká lesná cesta. Tá nás dovedie až k stúpačkám „pod mlynom“. Po ich zdolaní postupujeme ďalej lesným chodníkom s výhľadmi na rieku. Nasledujú stúpačky „pri jaskyni“ a po nich chodník vedúci riedkym lesom. Prichádzame k stúpačkám „nad tíšinou“ a po ich prekonaní pokračujeme lesom a mostíkom „nad úžinou“ prechádzame na druhý breh Hornádu. Kopaným chodníkom vo svahu sa v smere toku rieky dostávame k rázcestiu pod Tomášovským výhľadom. Tu sa končí chodník Horskej služby Prielom Hornádu. Prejdeme mostíkom na druhý breh rieky a pokračujeme po zelenej značke traverzujúc ponad skalný ostroh až k premosteniu pri ústí Bieleho potoka. Odtiaľ sledujeme opäť modrú značku a na ľavom brehu znovu prechádzame popri skalných útvaroch Ihla a Kazateľnica. Odtiaľ nás široká cesta ponad Hornád dovedie až k mostíku nad sútokom riek Lesnica a Hornád. Prejdeme na druhý breh k poslednej lávke cez rieku. Za ňou vchádzame do chatovej oblasti. Východným smerom sa pomedzi chaty dostávame k východiskovému bodu na Čingove.

Na túre uvidíte:

  • Ihla a Kazateľnica  - skalné útvary na južnom svahu Ludmanky nad údolím rieky Hornád, ktoré sú používané ako cvičné horolezecké skaly
  • Tomašovský výhľad
  • Tunel a Lievik – skalné útvary
  • Mníchova jaskyňa

Oficiálna stránka: www.chatapriprameni.sk

chata pri prameni chatapriprameni cingov čingov slovenský slovensky raj slovak paradise ubytovanie pramen prameň tomášovský tomasovsky výhľad vyhlad suchá sucha belá bela dovolenka oddych príroda relax súkromie rodina rodinou www.chatapriprameni.sk