Turistické trasy

9, Podlesok -> Píla -> Veľký Sokol -> Glac -> Pod Vtáčím Hrbom -> Podlesok

Náročnosť:

náročná, celodenná

Náročná celodenná okružná túra. Najnáročnejší je prechod tiesňavou Veľký Sokol, ktorý je jednosmerný, zabezpečený reťazami, stúpadlami, rebríkmi a mostíkmi. Ostatné úseky sú nenáročné, treba venovať pozornosť častej zmene značiek.

Trasa:
Podlesok (545m) –znacka_zelenajpg  Píla (581 m) [1:00] - Veľký Sokol-ústie (620 m)[0:30] – znacka_zltajpg  Glacká cesta (899 m) [2:30] – znacka_cervenajpg  Glac-bývalá horáreň (990 m) [0:20] - Malá poľana [0:30] –  znacka_modrajpgSuchá Belá, vrch(955m)[0:25] - znacka_zltajpg Pod Vtáčím hrbom (915m) [0:30] – znacka_cervenajpg  Podlesok [1:00].
Celkový čas: [6:45].
 

Popis:

Od orientačného stĺpa v Podlesku po zelenej značke prechádzame popri autokempingu k potoku Veľká Biela voda, popri potoku širokou dolinou, neskôr úzkym kaňonovitým úsekom. Nakoniec sa dolina opäť rozširuje, pri rekreačnom zariadení vyjdeme na asfaltovú cestu a prichádzame do osady Píla k ústiu Piecok a pokračujeme ďalej po zelenej dolinou k hájovni Sokol a k rázcestiu Veľký Sokol-ústie. Vydáme sa po žltej značke, prichádzame k potoku a vstupujeme do tiesňavy Veľký Sokol. Spočiatku ideme po lesnej ceste popri potoku, okolo nás sa týčia strmé a vysoké skalné zrázy, prídeme k vetveniu dolín a pokračujeme stúpaním ľavou vetvou (pravá vetva je nazývaná Malý Sokol).

Asi v polovici svojej dĺžky sa tiesňava zužuje a za použitia technických pomôcok prechádzame jej najužšiu časť – Kamenné vráta, miestami len 1 meter široké. Prejdeme okolo niekoľkých vyvieračiek, dostávame sa k Malým kaskádam a rebríkom a mostíkom prekonáme Malý vodopád, potom k Veľkým kaskádam a Veľkému vodopádu. Ďalej sa tiesňava rozširuje a kovovými rebríkmi prichádzame k jej záveru – romantickej Róthovej rokline. (Vpravo na skale uvidíme pamätnú tabuľu Martina Rótha, jedného z jej objaviteľov.) Pokračujeme exponovane po lávkach a mostíkoch až k vrcholu Róthovej rokliny. Nakoniec odbočíme z doliny doľava a po krátkom strmom stúpaní cez les dosiahneme rázcestie Glacká cesta. Tu nás čaká už podstatne jednoduchšia časť túry. Vydáme sa doprava po červenej a pohodlnou Glackou lesnou cestou s miernym stúpaním prídeme k rázcestiu Glac-bývalá horáreň, pokračujeme po červenej už bez stúpania na rázcestie Malá poľana, kde sa nám ponúka krásny výhľad na Havraniu skalu. Zamierime po modrej po asfaltovej ceste na rázcestie Suchá Belá-vrch a odtiaľ po žltej po Glackej ceste (lesná cesta) klesáme k rázcestiu Pod Vtáčím hrbom. Tu opúšťame Glackú cestu a po červenej sa cez rázcestie Nad Podleskom vraciame do Podlesku.

Glacká cesta je komunikácia vedúca naprieč Slovenským rajom cez planinu Glac v smere sever-juh. V dávnej minulosti slúžila ako obchodná cesta, ktorá spájala Spiš s Gemerom. Mnoho jej úsekov je súčasťou značených turistických chodníkov.


Na túre uvidíte:
  • Tiesňavu Veľký Sokol – najdlhšiu a najmohutnejšiu tiesňavu Slovenského raja, ktorej strmé skalné steny dosahujú miestami výšku až 300 m, a jej vodopády - Malý vodopád, Veľký vodopád a kaskády. Prejdete Kamennými vrátami – najužšou časťou tiesňavy
  • Róthovu roklinu – vrchnú časť tiesňavy, považovanú za jej najkrajší úsek

Oficiálna stránka: www.chatapriprameni.sk

chata pri prameni chatapriprameni cingov čingov slovenský slovensky raj slovak paradise ubytovanie pramen prameň tomášovský tomasovsky výhľad vyhlad suchá sucha belá bela dovolenka oddych príroda relax súkromie rodina rodinou www.chatapriprameni.sk