Turistické trasy

10, Podlesok -> tiesňava Suchá Belá -> Suchá Belá

Náročnosť:

náročná, prevýšenie 410m, poldenná

Trasa:
Podlesok (545m) - znacka_zelenajpg  tiesňava Suchá Belá – Suchá Belá, záver (955m) [2:00] - znacka_zltajpg Pod Vtáčim hrbom (915m) [0:30] - znacka_cervenajpg Nad Podleskom (705m) [0:40] - Podlesok [0:20].
Celkový čas: [3:30]. Dĺžka trasy: [8,93 km].
 

Popis:

Od orientačného stĺpa na Podlesku pri ústí Suchej Belej kráčame po zelenej značke chodníkom po lúke vedľa účelovej komunikácie na Rumanovú a Glac. Ďalej už pokračujeme brehmi a riečiskom potoka, na niekoľkých miestach pomocou lávok, až na začiatok rokliny Misových vodopádov. Cez ne prechádzame pomocou rebríkov, stúpačiek a lávok. Za nimi opäť chodníkom v riečisku k najužšiemu miestu tiesňavy, nazývanému Roklina, za ktorou nasleduje Okienkový vodopád. Vodopád prekonávame rebríkom a cez skalné okno. Tieňava sa ďalej trochu rozširuje až ku Korytovému vodopádu. Za ním, na ľavej strane prítok vytvára Bočný vodopád. Pokračujeme opäť zúženým úsekom Kaskád, takisto sprístupneným umelými pomôckami. Ďalej už potok preteká lesom. Pri rozvetvení doliny pravou vetvou, miestami už s ponorným tokom potoka stúpame až k studničke pod cestou na Rumanovú. Studnička je jedným z prameňov Suchej Belej. Od studničky šikmo hore na cestu a ňou k orientačnému stĺpu na Glackej ceste, pri vrchole Suchej Belej. Farba značky sa mení na žltú. Postupujeme širokou Glackou cestou nenáročným terénom až k odbočke na Glackej ceste. Ďalej sledujeme červenú značku. Miernym stúpaním sa dostávame na výbežok hrebeňa. Odtiaľ sa skracovaním serpentín dostávame na rázcestie. Z neho nám značka opäť naznačuje strmšiu skrátenú cestu oblúkmi. Po skončení úseku serpentín pokračujeme ďalej po širokej účelovej komunikácii vedúcej na Kláštorisko až k mostíku ponad Suchú Belú. Po prejdení mostíka sa ocitáme pri orientačnom stĺpe pri ústí Suchej Belej. Potom ponad Veľkú Bielu vodu kráčame okolo parkoviska pri moste a dostávame sa k odbočke na Podlesok.

Na túre uvidíte:
    • Misové vodopády – najkrajšie a najväčšie vodopády v najnavštevovanejšej doline Suchá Belá. Merajú 29,5 metra
    • Okienkový vodopád – jeden z najvýznamnejších vodopádov v doline Suchá Belá. Meria 12,5 metra
    • Korytový vodopád


Oficiálna stránka: www.chatapriprameni.sk

chata pri prameni chatapriprameni cingov čingov slovenský slovensky raj slovak paradise ubytovanie pramen prameň tomášovský tomasovsky výhľad vyhlad suchá sucha belá bela dovolenka oddych príroda relax súkromie rodina rodinou www.chatapriprameni.sk